Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

Tüm ETKİNLİKLER

 • Endüstri 4.0'a Doğru Yapay Zekâ Çalışmaları Uluslararası Konferansı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE) ortaklaşa düzenlediği Endüstri 4.0'a Doğru Yapay Zekâ Çalışmaları Uluslararası Konferansı, 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında İskenderun'da yapılacaktır. Konferansta günümüzün popüler konuları olan endüstri 4.0 ve yapay zekâ alanları kapsamında hem akademik çevrenin hem de endüstriyel grupların yeni teknolojiler, zorluklar, eğilimler ve gelecek teknolojiler içerikli çalışmalarına yer verilmektedir. Konferansa kabul edilen çalışmaların uluslararası indekslerde de yer alan 5 farklı dergide yayımlanma olanağı da bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için http://icaii4.iste.edu.tr/ adresi ziyaret edilebilir.

 • Kâtip Çelebi İzmir Türkoloji Buluşmaları -1 Çalıştayı

  4-5 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Valiliği ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'nın katkılarıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve Moğolistan Devlet Üniversitesi ortaklığında "Kâtip Çelebi İzmir Türkoloji Buluşmaları, Türk – Moğol Diplomatik İlişkilerinin 50. yılında Geçmişten Günümüze Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı  düzenlenecektir. Programın açılışı 4 Ekim saat 10.00’da İKÇÜ Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapılacaktır. 

 • FARKLI DİSİPLİNLERİN PERSPEKTİFİNDEN DEĞİŞEN DÜNYADA ETİK OLABİLİRLİK PANELİ

  FARKLI DİSİPLİNLERİN PERSPEKTİFİNDEN DEĞİŞEN DÜNYADA ETİK OLABİLİRLİK PANELİ

 • Bilişim Sistemleri ve Bilgi Güvenliği Farkındalığı Toplantısı

  Teknoloji çağında kurumlar ve bireylerin sahip olduğu en değerli varlıkları olan bilginin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik nitelikleri bakımından sürekli korunması gerekmektedir. Koruma bir takım fiziksel ve sistemsel önlemlerin yanında bireylerin bilgi güvenliğine ilişkin tehdit ve risklerden, kurum bilgi güvenlik politika yada kurallarından haberdar olması, bu tehditlere nasıl karşı koyabileceği, olası riskleri mümkün olabilecek en düşük risk düzeyinde nasıl tutabileceği konusunda bilgilenmesiyle mümkün olabilir. Güvenliğin en zayıf halkası olarak da kabul edilen insan faktörü üzerinde çeşitli farkındalık programları uygulanması gerekmektedir. Bu programların en başında ise bilgi güvenliği farkındalık eğitimi yer almaktadır. Bu bağlamda; bilgi güvenliği temel farkındalığının arttırılması ve bu konularda verilecek eğitimlerin tanıtım toplantısı 16.05.2019 Perşembe günü saat 13:30’da Hekim Hacı Paşa konferans salonunda Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır. 

 • 17 Mayıs 2019- Fizyoterapide Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Sempozyumu

  Fizyoterapide Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Sempozyumu

 • 18 Mayıs 2019- Boyun Ağrısı İçin Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu / 19 Mayıs 2019- Bel Ağrısı İçin Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu

  Boyun Ağrısı İçin Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu Kurs Açıklaması: Boyun ağrısının değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine olacak bu 1 günlük kursta APTA Ortopedik Fizyoterapi Akademisi tarafından önerilmiş sınıflandırma sistemi temel alınmıştır. Kursta boyun ağrısı açısından kullanılan sınıflandırma sistemini destekleyen bilimsel kanıtlar teorik olarak verilecektir. Bu sisteme göre boyun hastaları 4 farklı grupta incelenmektedir: baş ağrısının eşlik ettiği boyun ağrısı (servikojenik), yayılan ağrı (kök basısına bağlı), hareket koordinasyon bozukluğu ile görülen boyun ağrısı (whiplash ilişkili bozukluklar), hareket kısıtlılığı görülen boyun ağrısı. Her grup açısından anahtar bulgular ve kanıtlarla desteklenmiş kilit tedavi yöntemleri verilecektir. Değerlendirme ve uygulama yetenekleri uygulamalı olarak gösterilecektir. Kurs boyunca, klinik değerlendirmenin yanı sıra klinik karar verme üzerinde de durulacaktır. Sınıflandırma sistemi bilgisi uygun ve tamamlayıcı anatomi ve patofizyoloji bilgisiyle desteklenecek ve klinik kılavuzlarda bulunmayan servikal hipermobilite, servikojenik baş dönmesi ve servikal myelopati gibi seçilmiş patolojiler hakkında kısa bilgilendirme yapılacaktır.   Bel ağrısı için Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu Kurs Açıklaması: Bel ağrısının değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine olacak bu 1 günlük kursta APTA Ortopedik Fizyoterapi Akademisi tarafından önerilmiş sınıflandırma sistemi temel alınmıştır. Kursta bel ağrısı açısından kullanılan sınıflandırma sistemini destekleyen bilimsel kanıtlar teorik olarak verilecektir. Bu sisteme göre bel hastaları 4 farklı grupta incelenmektedir: hareket kısıtlılığı olan bel ağrısı, hareket koordinasyon bozukluğu ile görülen bel ağrısı, alt ekstremite ağrısı ile görülen bel ağrısı ve yayılan ağrı karakterinde bel ağrısı. Her grup açısından anahtar bulgular ve kanıtlarla desteklenmiş kilit tedavi yöntemleri verilecektir. Değerlendirme ve uygulama yetenekleri uygulamaları olarak gösterilecektir. Kurs boyunca, klinik değerlendirmenin yanı sıra klinik karar verme üzerinde de durulacaktır. Sınıflandırma sistemi bilgisi uygun ve tamamlayıcı anatomi ve patofizyoloji bilgisiyle desteklenecek ve klinik kılavuzlarda bulunmayan lumbar spinal stenoz, kauda equina ve spondiloliztezis gibi seçilmiş patolojiler hakkında kısa bilgilendirme yapılacaktır.

 • 21 Mayıs 2019- Makale Yazımı ve Bir Derginin Kalitesini Artırmak Açısından Dergi Editörlüğü Konferansı

   Makale Yazımı ve Bir Derginin Kalitesini Artırmak Açısından Dergi Editörlüğü Konferansı

 • 25-26 Mayıs 2019- Kanıta Dayalı Uygulamalar; Araştırmaları Klinik Uygulama Alanlarına Aktarmak Kursu

  Kanıta Dayalı Uygulamalar; Araştırmaları Klinik Uygulama Alanlarına Aktarmak Kursu Kurs Açıklaması: Her yıl ortopedi/spor/manuel fizyoterapi klinik uygulama alanlarına ilişkin aşırı miktarda araştırma yayınlanmaktadır. Bu kadar fazla yeni bilgi, klinik uygulama açısından araştırmaların ne anlama geldiği ve bu bilgilerin klinisyenler tarafından hastaların bakımında nasıl kullanılacağı gibi bazı yeni sorunları gündeme getirmektedir. Bu nedenle, bu kursun amacı, klinisyenlere ortopedi/spor/manuel fizyoterapi klinik uygulama alanlarında üretilen araştırmaları yorumlama ve klinik uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmektir. Bu kurs kanıta dayalı uygulamanın üç ana alanını kapsayacaktır: tanı, prognoz ve tedavi.        Bu iki günlük kurs canlı veya videodan gösterilecek uygulamalar ile zenginleştirilmiş sunumlar ile desteklenecektir. Kursun ilk bölümü (tanıda keskinlik çalışmaları) diagnostik testlerin nasıl yapıldığını, değerlendirmede kullanılabilecek araçları ve testler sonucu elde edilecek verilerin nasıl yorumlanacağı üzerinde duracaktır. Bunu takiben seçilmiş klinik testlerin açıklamaları yapılıp, uygulamaları gösterilecek ve klinik uygulamada optimal kullanımları açısından nasıl yorumlanacakları gösterilecektir. Boyun, omuz ve diz bölgeleri özellikle tartışılacaktır.   Benzer bir süreç prognostik çalışmalar için de tekrarlanacaktır. Öncelikle bu çalışmaların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği tartışılacak, sonrasında bel ağrısı, whiplash, ACL rekonstrüksiyonu ve kalça osteoartriti gibi durumlar açısından iyileşmeyi tahmin etmede kullanılacak verilerin açıklanması yapılacaktır. Son olarak, kursun son bölümünde tedavi çalışmaları üzerinde durulacak aynı zamanda bu çalışmalarda sunulan istatistiksel ve klinik verilerin yorumlanması üzerinde durulacaktır. Tüm bunların özetlenmesi ile patellofemoral ağrı, lateral dirsek ağrısı, bel ağrısı ve boyun ağrısı gibi durumlar açısından kanıta dayalı diagnoz, prognoz ve tedavinin birleştirilmesi ile klinik karar verme süreçlerine ışık tutulmaya çalışılacaktır.   Kurs, gelecekte literatürden öğrenmeye devam edilmesi açısından gerekli temeli sağlamanın yanısıra klinik uygulamada hemen uygulanabilecek ayrıntılı klinik bilgiler vermeyi de amaçlamaktadır.

 • Sağlık Bilimlerinde Kariyer Sempozyumu

  Kariyer günleri için Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümlerinin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sağlık sektörü ile buluşmasını hedefleyen etkinliğimiz İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün, belediyelerin, evde bakım hizmetleri birimlerinin, hastanelerin ve dal merkezlerinin katılımı ile gerçekleşecektir.

 • Savunmacı Tıp Anlayışında Esaslar ve Etik Açısından Yaklaşım Paneli

  Savunmacı Tıp Anlayışında Esaslar ve Etik Açısından Yaklaşım Panelinde son yıllarda bir paradoks olarak karşımıza çıkan savunmacı tıp kavramının hekim, hemşire gözüyle ve etik bakış açısıyla ele alınacaktır.

 • Kadın – Kariyer – Kişisel Gelişim Üçgeninde Alfabetik Yolculuk

  Kadın – Kariyer – Kişisel Gelişim Üçgeninde Alfabetik Yolculuk Konferansı

 • Rektörlük Kupası Spor Müsabakaları Başlıyor!!

    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Spor Birimi tarafından düzenlenen Rektörlük Kupası Müsabaka Fikstürleri Öğrenci Futsal Müsabaka Fikstürleri İçin Tıklayınız. Öğrenci Masa Tenisi Müsabaka Fikstürleri İçin Tıklayınız. Öğrenci Streetball Müsabaka Fikstürleri İçin Tıklayınız. Öğrenci Voleybol Müsabaka Fikstürleri İçin Tıklayınız. Personel Futsal Müsabaka Fikstürleri İçin Tıklayınız. Personel Masa Tenisi Müsabaka Fikstürleri İçin Tıklayınız.           ........................

 • Seminer '' TAKIM ÇALIŞMASI''

  .................


Toplam 43