Kişi , Haber, Etkinlik, Sayfa, Duyuru, Başarılar, Menüler içerisinde arama yapabilirsiniz.

Tüm HABERLER

 • Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi DAÜ’de Yapıldı

  Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren Turizm Fakülteleri dekanlarının katılımı ile 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde yapıldı.  DAÜ Senato Salonu’nda düzenlenen toplantı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı ve TURDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Kılıç moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 25 Turizm Fakültesi Dekanının katıldığı toplantıda Turizm Fakülteleri’nin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile geleceğe dönük planlamalar üzerinde duruldu. Toplantının açılışında konuşan DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler, TURDEK toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi ve dekanlar toplantılarının önemine vurgu yaptı. DAÜ Turizm Fakültesi’nin başarılarının ve saygınlığının DAÜ için de referans niteliği taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Besler, fakültenin gelişimini yakından takip ettiklerini ve rektörlük olarak her türlü desteği verdiklerini ifade etti. DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise yaptığı konuşmada üniversite düzeyinde turizm eğitimine yön vermek ve karar mekanizmalarında yer almalarının fakültenin saygınlığı ve etkinliği açısından son derecede büyük önem arz ettiğini söyledi. Yeni nesil üniversite kavramının tartışıldığı bugünlerde turizm eğitiminin de değişen koşullara adapte olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kılıç, bu toplantıda bir vizyon ortaya konulacağını ve ortak sorunların belirlenerek Yükseköğretim Kuruluna ve ilgili diğer kurumlara sunulacağını dile getirdi. Toplantının Akademik, Eğitim ve Yönetsel olarak 3 ana konu üzerinde yoğunlaştığını ve bu konularda tüm fakülte yönetimleri arasında görüş birliği sağladığını açıkladı. TURDEK Başkanı Prof. Dr. Atilla Akbaba, konuşmasına YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve ilgili YÖK Kurul üyeleriyle 19 Haziran 2019 tarihinde TURDEK Yönetim Kurulu olarak bir araya geldiklerini hatırlatarak başladı.  Bu toplantıda oluşan ortak kanaat neticesinde bazı konular hakkında ivedi kararlar alma gereği ortaya çıktığını ve bu doğrultuda Kıbrıs toplantısının TURDEK tarafından planlandığını söyledi. Prof. Dr. Akbaba son dönemde genel olarak küresel ve yerel ölçekte turizm alanında yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin turizm planlanması açısından bazı noktaları gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. 2023 turizm strateji ve hedeflerinin turizm eğitimi alanında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK nezdinde yaşanan hızlı gelişmelerin Konseyin önemini ve üstlendiği görevin kıymetini bir kez daha gözler önüne serdiğinin altını çizen Akbaba, lisans ve lisansüstü turizm öğreniminin geliştirilmesinde ve yeniden yapılandırılmasında bu toplantının sonuçlarının ve ilerleyen dönemde TURDEK olarak diğer ilgili taraflarla yürütülecek yakın işbirliğinin belirleyici bir etken olacağını düşündüğünü söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) Toplantısı’nda aşağıdaki kararlara imza atıldı: Yeni “Turizm Fakülteleri” açılma tekliflerinin, turizm potansiyeli taşıyan bölgelerde olmak koşulu ve önceden belirlenecek standart kriterler çerçevesinde değerlendirilmesinin önerilmesine karar verilmiştir. Turizm fakültesi mevcut bölümleri için puan türlerinin aşağıdaki gibi belirlenmesinin önerilmesine karar verilmiştir; -Turist Rehberliği (Dil) -Turizm İşletmeciliği (Eşit Ağırlık) -Rekreasyon (Sözel) -Gastronomi (Sözel) Turizm fakülteleri bölümlerinde özellikle yeni bölüm açma tekliflerinde temel kadronun kendi alanından olması (mevcut durumun korunması) ve ana bilim dalı bölümlerine en az 2 araştırma görevlisi (Turizm Fakültesi lisans mezunu) kadrosunun tahsis edilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölüm açma tekliflerinde kadro yeterliliği yanında mutlaka kapasite ve nitelik açısından yeterli uygulama mutfağına sahip olma zorunluluğu getirilmesinin önerilmesi kararı alınmıştır. Üniversitelerin İşletme, İktisat, İİBF vb. birimlerinde Turizm İşletmeciliği Bölümü; Uygulamalı Bilimler Fakülteleri, Yüksekokulları, Güzel Sanatlar Fakültelerinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü; Spor Bilimlerinde Rekreasyon Bölümleri yer almaktadır. Bu konuda birlikteliğin sağlanması ve bu bağlamda lisans düzeyinde tüm turizm eğitiminin Turizm Fakülteleri altında toplanmasının önerilmesi kararı alınmıştır. Lisans düzeyinde turizm eğitimi “Eşdeğerlilik” kararların alınması sürecine TURDEK’in dâhil edilmesinin önerilmesi kabul edilmiştir. Meslek yasasına yönelik çalışmalar yapılması konusunda TURDEK Yürütme Kuruluna yetki verilmesi kararı alınmıştır. “Turizm Fakültelerinin Bölüm, Anabilim Dalları; Enstitü Ana Bilim Dalları isimlerinin güncellenmesi” ve “Doçentlik Başvurularına ait bilim alanları ve anahtar kelimeler arasında Turist Rehberliği eklenmesi” konuları, daha derin tartışılabilmesi adına, daha sonra düzenlenecek olan bir çalıştay ile yapılmasına, bu çalıştayın, Akdeniz ve Antalya Bilim Üniversiteleri ortak düzenlemesiyle, Antalya’da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 • İKÇÜ, 11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes Programına Katıldı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi,  Milli Ağaçlandırma Günü'nde “11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes” Programına tam destek verdi. Çok sayıda öğrenci ile akademik ve idari personelin katıldığı etkinlikle fidanlar toprakla buluşturuldu. 

 • Beyaz Önlüklerini Törenle Giydiler

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle beyaz önlüklerini giydiler.  İKÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Önder Pamuk’un ev sahipliğinde düzenlenen törene, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Adnan Kaya, Prof. Dr. İrfan Karadede ile öğretim üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.  Müzik dinletisi ile başlayan törenin açış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Önder Pamuk, henüz sekizinci yılını dolduran fakültelerinin nitelikli tıp eğitiminin tescillendiğini kaydetti. Dekan Prof. Dr. Pamuk, “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu’na (UTEAK) başvuru yapan İKÇÜ Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğince akreditasyon standartlarını karşıladığı değerlendirmesini aldı ve eğitim programı 01 Ocak 2025 tarihine kadar akredite edildi. Genç ve seçkin öğretim üyesi kadrosuna sahip fakültemiz, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri (EAH) ile afiliasyon yapan ilk fakülteler arasındadır. Afiliasyon yapılarak kurulan fakülteler arasında ise eğitimi akreditasyon belgesi ile tescillenen ilk Tıp Fakültesi ise İKÇÜ Tıp Fakültesidir.” dedi. İşini hakkıyla yapan her mesleğin kutsal olduğunu dile getiren Dekan Prof. Dr. Barış Önder Pamuk, hekimlik mesleğinin önemine işaret etti. Pamuk: “İyi bir hekim olmak iyi insan olmaktan geçer. Hastalarımıza, çalışma arkadaşlarımıza ve topluma örnek insanlar olacağız. Bizler de üstümüze düşen tüm görevi layıkıyla yerine getirmekteyiz. İnsanın doğumundan ölümüne kadar olan tüm süreçlerde önemli sorumluluklar üstlendiğiniz mesleğinizde fedakârca çalışarak başarıya ulaşacağınıza olan inancım tamdır” dedi. “Öğrencilerimiz çok şanslı” diyen Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ise kuruluşundan bu yana tıp fakültesinde emeği geçen tüm dekan ve öğretim üyelerine ayrı ayrı teşekkür etti. Prof. Dr. Köse, eğitim açısından çok güçlü bir kadroya sahip olduklarını söyleyerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu: “Güncel çalışmaları takip eden, kendisini dinamik şekilde geliştiren hekim olmak ve de dürüstlükten vazgeçmemek çok önemlidir. Modern dünya, en çok ahlaka ihtiyaç duyuyor. Sizlerin dürüstlük ilkesine bağlı olacağınıza, insanlarımızın gönlünde taht kurarak başarılı hekimler olacağınıza inanıyorum” dedi. Kurucu Rektör ve Tıp Fakültesi kurucu dekanlığı görevlerinde bulunan Prof. Dr. Galip Akhan ise 10. Yılını kutlayacak olan üniversitenin geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu söyledi ve Rektör Saffet Köse’ye çalışmaları için teşekkür etti. Böyle güçlü bir kadrodan eğitim almanın büyük şans olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akhan, öğrencileri ve ailelerini tebrik ederek başarılar diledi. Törende, fakülteye en yüksek puanla giren Başak Miçooğulları, Canan Gön ve Berfin Yıldırım’a önlüklerini Rektör Prof. Dr. Saffet Köse giydirdi. Fakülte hekimlik andını okuyan genç hekim adaylarının gurur ve mutluluğu bir arada yaşadığı törende katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı.

 • ÜBYS Çalıştayı Düzenlendi

  ÜBYS Çalıştayı Düzenlendi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yazılımı yapılan Üniversite Bilgi Yönetim sistemi Çalıştayının (ÜBYS) üçüncüsü yapıldı. Üniversitelerin elektronik belge yönetim, bilimsel araştırma projeleri, malzeme yönetim, satın alma, iç kontrol, hukuk, varlık yönetimi- talep takip, stratejik yönetim ve teknoloji transfer ofisi sistemlerini tek çatı altında toplayan ÜBYS, üçüncüsü düzenlenen çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Tolga Balcı, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ile Genel Sekreter Nuretdin Memur katıldı. Daha önce 2014 ve 2017 yıllarında sempozyum olarak yapılan ve bu sene çalıştay olarak düzenlenen etkinlikte, kamu ve vakıf üniversiteleri olmak üzere, 67 kurumdan rektör yardımcıları, genel sekreterler, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve personelleri olmak üzere 200’den fazla yönetici yer aldı. Toplantı öncesi selamlama konuşması yapan İKÇÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı Öğr. Gör. Fatih Tunçez, ÜBYS’nin yedi üniversitede aktif olarak kullanıldığını söyledi. Yerli ve milli üretimin ülkenin gelişmesi için son derece önemli olduğunu vurgulayan Tunçez, sistemin proje aşamasından gelinen noktaya kadar en önemli desteği veren Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Tolga Balcı’ya İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’ye teşekkür etti.   Verilerin tek yerden alınıp tüm sistem içerisinde üniversitenin bütün süreçlerinde erişilebilir hale getirildiğini söyleyen Tunçez: “Bütünleşik yapıdaki ÜBYS, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin yürüttüğü milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilmiştir. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemimiz Sayın Cumhurbaşkanımızca işaret edilen Yerli ve Milli Teknoloji kapsamında geliştirilmiştir. Web tabanlı bir sistem olarak ÜBYS, 2012 yılında projelendirilmiş gelinen noktada yaklaşık 300 bin kullanıcıya hizmet veren bir platform haline gelmiştir. Gerekli olgunluğa ulaşmış olan Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminde 30 modül tamamlanmıştır ve kullanılır durumdadır. Geliştirilen tüm modüller birbiri ile entegre biçimde hizmet sunmaktadır. Bu özellikleri ile Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğindedir. Bu sayede üniversitenin tüm süreçleri, tek bir uygulama üzerinde toplanabilmektedir” dedi. ÜBYS Uzun Soluklu Bir Proje Çalıştay öncesi konuşan Strateji ve Bütçe Başkanlığı Eğitim ve Kültür Daire Başkanı Tolga Balcı, ÜBYS’yi 2012 yılından bu yana desteklediklerini ve gelinen noktayı memnuniyet verici bulduklarını söyledi. Başkan Balcı: “Strateji ve Bütçe Başkanlığı olarak ÜBYS tarzı yerli ve milli üretim yazılımları çok önemsiyoruz. Dışa bağımlılığımızı azaltmanın ve kamu bütçesinde tasarruf sağlamanın en önemli adımlarından biri, her alanda kendi yazılım ve donanımımızı üretebilir hale gelmemizdir. Bu anlamda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin yaptığı çalışmanın diğer sektörlere de örnek olmasını diliyorum. Bu noktada bizim desteklediğimiz bu kadar uzun soluklu, devam eden ve sürekli gelişen ÜBYS için İKÇÜ Bilgi İşlem ekibini tebrik ediyor, başta Sayın Rektör olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum” dedi. ÜBYS, Kaynakların Verimli Kullanımına Katkı sunuyor Çalıştayda konuşan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse,  İKÇÜ’nün bilgiyi üreten, kullanan, paylaşan ve temalarla farklılaşan öncü bir üniversite olma amacında olduğunu ve bu amaca yönelik çalışmaları, yatırımları ve hamleleri yapma çabası gösterdiklerini söyledi. Gelinen noktada bugün birçok süreç dijital hale geldiğini vurgulayan Rektör Köse: “Bilgi yönetim sistemleri kurumlara çok boyutta katkılar sunmakta; yönetsel yanında kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktadır. Ancak sistemlerin birbirinden bağımsız olması ve her kurumda farklı sistemlerin kullanılması, etki ve verimliliğe ilişkin sorunlara yol açmaktadır. Tek bir noktadan yönetilemeyen, birbirinden farklı yazılımların kullanılmasında yaşanılan en büyük sorun; aynı verilerin her yazılıma yeniden tanımlanması gibi bir durumu ortaya çıkarmaktadır.  Bu durum, veri kirliliğine ve tutarsız bilgilere neden olmakta zaman kaybı ve fazladan iş gücü talebi doğurmaktadır. Yürütülen farklı süreçler için yeni yazılımlar alınması, her bir yazılım için önemli maliyetlere katlanmayı bakım ve onarım giderlerini artırmaktadır. Her bir güncelleme için yeni bedellerin ödenmesi de başlangıç aşamasındaki giderlerin artışı anlamına gelmektedir” dedi. Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ tarafından geliştirilen Bilgi Yönetim Sistemini tüm bu sorunların üstesinden gelmek üzere oluşturulduğunu, verilerin tek ve mükerrerlikten uzak, kullanıcı hatasını hesaba katan bir yazılım olması hedefiyle de kullanıma sunulduğunu sözlerine ekledi. Çalıştayın alanda önemli işbirliklerine katkı yapmasını dilediğini söylenen Prof. Dr. Köse, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Üç gün süren çalıştayda ÜBYS sisteminin yenilikleri hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Aktif olarak kullanan üniversitelerin yaşadıkları ve çözüm önerileri tartışıldı. Geliştirilmesi gereken alanlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Çalıştay, ÜBYS’ye katkıda bulunanlara plaketlerinin takdim edilmesiyle sona erdi. 

 • Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi İKÇÜ’de Başladı

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)  beşincisi düzenlenen ‘Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi’ne ev sahipliği yaptı. Yurt içinden çok sayıda akademisyen, davetli konuşmacı, araştırmacı ve öğrencinin katıldığı kongrede; romatolojk rehabilitasyon alanında en güncel konular bilimsel gelişmeler ışığında tartışıldı. Açılış konuşmasını yapan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti ve böyle kapsamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Romatolojik hastalıkların son yıllarda artış gösterdiğine ifade eden Prof. Dr. Köse, “Bu alanda Amerika’da yapılan çalışmalara bakıldığında üç yüz civarı çeşidinin olduğunu, ülkemizde de maalesef 2 milyona yakın kişinin romatizmal hastalıklara sahip olduğu ileri sürülmektedir.  Sayının bu denli yüksek oluşu, alanda yapılacak bilimsel çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. Kongrenin bu açıdan çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.  Bilim insanlarının kongrelerde yaptıkları sunumu ve ortaya koydukları bilgiyi arının bal yapmasına benzetiyorum. Arıların binlerce kilometre uzaktaki çiçeklerden getirişleri gibi siz değerli bilim insanlarımız da bilgilerini buraya taşıyacak ve alana katkıda bulunacaksınız” söyledi. Türkiye’de sağlık ve tıp alanındaki gelişmelerin yurt dışından beğeniyle takip edildiğini söyleyen Rektör Köse, “Yurt dışından Türkiye’ye tıp eğitimi ve sağlık hizmeti almak için önemli bir talep olduğunu ve bunun giderek arttığını görüyoruz. Burada sağlıkta gelişmeler kalite, maliyetin teknolojik olanakların etkisi elbette vardır. Ancak esas belirleyicinin sağlık profesyonellerimizin insani dokunuşu olduğunu düşünüyorum.” dedi.  “Sağlığı korumak ve iyileştirmek için çalışan sağlık ordusunun neferleriyiz.” diyerek katılımcılara seslenen İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Özer Kaya ise alanında duayen bilim insanlarının ışığında yapılan kongrenin mesleklerine önemli katkılar sunacağını kaydetti.  Dekan Prof. Dr. Kaya, “Dünyada yüzde üç ile 10 arasında seyreden, hastalık sayısı 100’ü aşan Romatolojk sorunları tanımak, son yıllarda giderek artan gelişmeleri takip etmek, hastalıkların şifasına yönelik etkin tanıma yöntemlerini öğrenmek ve paylaşmak için bir araya geldik. “ dedi. Prof. Dr. Kaya, bu önemli bilimsel buluşmanın İKÇÜ ev sahipliğinde yapılmasından gurur duyduklarını belirterek tüm katılımcılara teşekkür etti. Kongre Başkanı, İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. Deniz Bayraktar da Hacettepe Üniversitesinde başlayan, sırasıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Pamukkale Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi ile devam eden bu bilimsel buluşmayı İKÇÜ’ye taşımaktan memnuniyet duyduklarını aktardı. Bayraktar: “Kongre, Romatolojk rehabilitasyona gönül veren meslektaşlarımız açısından her sene heyecanla beklenen alandaki en önemli organizasyon haline gelmiştir. ”dedi. Konuşmaların ardından bilimsel etkinliklere geçilen kongre iki gün sürecek.

 • Rektör Köse’den Başkan Uğurtaş’a Ziyaret

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı ziyaret etti.   İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya ile Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Bulduklu, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), EBIC Ege Ofisi ve İAOSB ortaklığında düzenlenen “Üniversite Sanayi Eşleşmesi” (ÜSE) buluşmalarına katıldı. İKÇÜ ekibi program kapsamında İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş’ı da ziyaret etti. İzmir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bölge katılımcılarının rekabet gücüne katkı yapmayı amaçlayan buluşmalar kapsamında gerçekleşen görüşmede, taraflar ayrıca görüş alışverişinde de bulundu. Üniversite ile sanayi işbirliğinin etkin ve verimli bir biçimde oluşturulması ve sürdürülmesi amacıyla taraflar arasındaki ilişkinin öneminin vurgulandığı görüşmeye İOSB Müdürü A. Doğan Hüner ve İOSB Müdür Yardımcısı Ayşe Avanoğlu da katıldı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Uğurtaş, aynı bölgede yer alıyor olması nedeniyle İKÇÜ ile işbirliği yapmak istediklerini, ülkenin geleceği için akademi ile endüstrinin yakın çalışmasına gerek olduğunu söyledi. İzmir’in ve Türkiye’nin sanayi alanında katma değer yaratması ve sürdürülebilir kalkınma için bilimsel projeler yapılmasına ihtiyaç olduğunu söyleyen Uğurtaş, başta mühendislik olmak üzere tüm disiplinlerde üretilen bilgiye önem verdiklerini söyledi. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İzmir’de bulunan üniversitelerin bölgeye katkıda bulunması için böyle etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Yeni kurulan bir üniversite olmalarına rağmen pek çok alanda Türkiye genelinde öne çıkmaya başladıklarını ifade eden Köse, üniversitenin hem kendi gelişimi hem de bölgenin kalkınması için başta endüstri olmak üzere toplumsal kurumlarla işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu söyledi. Geçmişte olduğu gibi ayrı jargonlar kullanmak yerine aynı dili konuşmanın ilişki için zorunlu olduğunu ve bu anlamda İAOSB ile yakın ilişki içinde çalışmak istediklerini ifade eden Rektör Köse, eğitim alanındaki çalışmaları için Başkan Uğurtaş’a teşekkür etti. İAOSB Yönetiminin yaptığı çalışmalardan övgüyle söz eden Rektör Köse, güç birliğinin İzmir başta olmak üzere tüm Ege Bölgesine ve bu kapsamda bütün Türkiye’ye katkıda bulunacağını sözlerine ekledi. Ziyaret sonrasında İKÇÜ’nin 24 akademisyen ile katıldığı ÜSE buluşmalarında katılımcı üniversitelerin stantları ziyaret eden Rektör Köse, İzmir’deki sekiz üniversitenin katıldığı etkinlik ile hem akademi camiasının hem de sanayicilerin aynı hedefe yoğunlaşan çalışmalara imza atacaklarına inandığını söyledi. 

 • Kültür Elçileri İKÇÜ'de Kahvaltıda Buluştu

  Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (İKÇÜ TÖMER) düzenlediği kahvaltıda yurtdışından gelen öğrencilerle bir araya geldi. Rektör Yardımcısı ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. Turan Gökçe’nin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya; İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya, Genel Sekreter Öğr. Gör. Nuretdin Memur, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Yasin Bulduklu, TÖMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Türkyılmaz ile farklı ülkelerden eğitim için İKÇÜ’ye gelen çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı. Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım, İşi kolay kılalım.” dizeleriyle öğrencilere seslenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Türkçe öğrenerek paylaşımların artacağını belirterek tüm öğrencilere katılımları sebebiyle teşekkür etti. “Türkiye Sizi Çok Seviyor” Rektör Prof. Dr. Saffet Köse İKÇÜ’de okumak için on bine yakın uluslararası öğrencinin başvurduğunu, yapılan değerlendirmede 190 uluslararası öğrencinin kayda hak kazandığını aktardı. Yabancı öğrencilerden kendilerini misafir olarak değil kendi evlerinde hissetmelerini isteyen Prof.Dr. Köse, “Sizleri aramızda görmekten çok mutluyuz. Geçen hafta Moğolistan’da yaptığımız görüşmeler sırasında oradan uğurladığımız öğrenci kardeşlerimizle de burada yeniden bir arada olmak ayrıca keyifli. Şunu bilmenizi istiyorum. Hepiniz farklı kültürlerden geldiniz ve Türkiye sizi çok seviyor. Bizler yöneticiler olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Sizler de çok şanslısınız. Çünkü oldukça tecrübeli ve dinamik bir eğitim kadrosuna sahibiz. İnanıyorum ki burada çok şey öğreneceksiniz. Ama elbette önce Türkçeyi öğrenmelisiniz. En yakın zamanda bizlerden daha iyi Türkçe konuşabilecek hale geleceksiniz.” diye konuştu. Kahvaltı, öğrencilerle yapılan sohbetlerle sona erdi.

 • Göç: “Balkanların Makûs Talihi”

  Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göçün 30. Yılında  "Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç Uluslararası Sempozyumu" İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde (İKÇÜ) yapıldı. İKÇÜ Ege Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunun desteğiyle yapılan ve iki gün süren sempozyum, İKÇÜ Müzik Bölümü Öğr. Gör. Mücahit Yalçın Öztüfekçi'nin balkan ezgilerinden oluşan müzik dinletisiyle başladı. İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, İzmir İl Müftü Yardımcısı Mehmet Çoban, çok sayıda akademisyen ile STK temsilcilerinin izlediği sempozyumun açış konuşmasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe yaptı. Yaklaşık üç yüz elli bin Türkü yerinden, yurdundan ayrılmak zorunda bırakan 89’ Göçünün her yönden anlaşılması amacında olduklarını belirten Gökçe: “Balkanların makûs talihi, tüm göçlerde olduğu gibi acı, gözyaşı, trajediden oluşmaktadır.” diye konuşan Prof. Dr. Gökçe, “Kültüründen, dilinden, bütün medeniyet değerlerinden, isimlerinden, kimliklerinden koparılmaya çalışılan Bulgaristan Türklerinin yaklaşık üç yüz yıldır yaşadığı göç zincirinin trajik halkalarından birinin, tüm boyutlarını ortaya konulmasını sağlayacak bir program oluşturduk. Göç öncesi, süreci ve sonrasında yaşanılanları ve çözümlerini sergileyecek bildiriler seçtik.” dedi. Prof. Dr. Gökçe ayrıca İKÇÜ akademisyenlerince yürütülen Balkan çalışmalarını sistematik bir şekilde sürdürmek ve daimi hale getirmek için Ege Balkan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurduklarını sözlerine ekledi. Sempozyumun açılışında konuşan İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Beycan Hocaoğlu,  Bulgaristan göçmenlerinin bir vatan kaybetmenin bilinciyle geldikleri Türkiye'yi daha çok sahiplendiklerini, bunun sosyal ve ekonomik olarak entegrasyonu kolaylaştırdığını vurguladı. Hocaoğlu, bu göçün neden olduğu sorunların halen göçmenlerin emeklilik ve oy kullanma haklarıyla ilgili tartışmalarda kendisini gösterdiğine de işaret etti. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Turan Gökçe'nin yönetimindeki ilk oturumu olan "Rumeli'den Anadolu'ya Göç ve İslam" da, Prof. Dr. Nedim İpek ve Prof. Dr. Ömer Turan konuşmacı olarak yer aldı. Göç sürecinde yaşanan zorlukların ve göçün her iki toplum üzerinde oluşturduğu değişimin irdelendiği panellerde, Bulgar kamuoyunun zorunlu göçe dair yaklaşımı, çifte vatandaşlık, kültürel kimliklerin korunması ve Bulgaristan'daki taşınmazların durumu gibi geçmişten bugüne devam eden tartışmalara konu olan meselelere de açıklık getirildi. İki gün süren sempozyumda göç sürecine neden olan siyasal, sosyal ve ekonomik etkenler ele alındı. Sempozyumda aryıca yönetmenliğini İKÇÜ Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirkıran’ın, yapımcılığını Doç. Dr. Nazım Ankaralıgil ve görüntü yönetmenliğini Dr. Öğr. Üyesi Halit Kartal’ın yaptığı Bulgaristan’dan göçe zorlananların o dönemde yaşadıklarının ve göç sürecindeki sorunların aktarıldığı “89 Yazı” adlı belgesel gösterimi yapıldı.

 • Rektör Köse'den Topluluklara Tam Destek

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen ‘Öğrenci Toplulukları Toplantısı’na katıldı. Toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Doç.Dr. Yasin Bulduklu, SKS Daire Başkanı Serhat Dikmen, öğrenci toplulukları akademik danışmanları, topluluk başkanları ile ilgili birimlerden gelen idari personel katıldı. Öğrenci topluluklarının işleyişi, planlanan etkinlikler gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda öğrenciler Rektör Prof.Dr. Köse’ye öneri ve taleplerini dile getirdi. Yeni başlayan eğitim-öğretim yılında öğrencilerin sosyal ve kültürel aktivitelerde yer almasının önemine değinen Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, “Değerlerini özümseyen, yaşamın içinde yer alan, düşünsel hayatını zenginleştiren gençlere ihtiyacımız var.” dedi. Topluluk başkanlarına seslenen Prof. Dr. Köse, sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif bütün etkinliklere, imkânlar ölçüsünde ve planlı olmak kaydıyla destek vermeye devam edeceklerini belirterek; “Üniversitenin toplumuyla, çevresiyle, bölgesiyle, milletiyle bütünleşmesi gençlerimizden gelen destekle, sizlerin yapacağı aktivitelerle sağlanır. Üniversite denilince akıllara dersler, vizeler, finaller gelmemeli. Toplulukların, fakültelerin düzenlediği etkinliklere katılmak en az dersler kadar kişisel gelişime katkı sunar. Bizler, kampüsümüzün sosyokültürel faaliyetlerin çokça yapıldığı, öğrencilerin vakitlerini dolu dolu geçirdiği bir yer olmasını istiyoruz. Kampüs yaşamında ne kadar fazla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılırsa o kadar zenginleşiriz.” diye konuştu. Toplantı gençlerden gelen öneri ve taleplerin değerlendirilmesiyle son buldu.

 • Geçmişten Günümüze Türk Moğol İlişkileri Uluslararası Çalıştayı İKÇÜ’de Yapıldı

  İzmir Valiliği, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), Moğolistan Devlet Üniversitesi (National University of Mongolia) ve Moğolistan Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen, ‘Türk – Moğol Diplomatik İlişkilerinin 50. Yılında Kâtip Çelebi İzmir Türkoloji Buluşmaları -1’ Çalıştayının açılışı Fuat Sezgin Konferans Salonunda yapıldı. Açılışta İzmir Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Alp Arslan,  Moğolistan Ankara Büyükelçisi adına Munksukh Muruun, İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tumurbaatar Yadmaa’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe, Prof. Dr. Dr. İrfan Karadede, farklı üniversitelerden gelen araştırmacılar ile uluslararası üniversitelerden çok sayıda bilim insanı katıldı. İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün organize ettiği çalıştay, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömür Ceylan’ın açış konuşmasıyla başladı, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Şaban Doğan’ın selamlama konuşmasıyla devam etti. Konuk rektör Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tumurbaatar Yadmaa ile Moğolistan Ankara Büyükelçisi adına çalıştayı  takip eden Munksukh Muruun Türkiye ile Moğolistan arasında gelişen ilişkilerin önemine dikkat çekerek İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ile tarih paydasında kurdukları iş birliklerinde önemli mesafeler kat ettiklerini ve bu durumdan oldukça mutlu olduklarını söyledi. İKÇÜ Rektörü Prof.Dr: Saffet Köse, Moğolistan’ın en köklü ve saygın üniversitesi olan Moğolistan Devlet Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğinin çalıştay ile devam ettiğini,  Türkiye’nin Moğolistan büyükelçisi sayın Muhittin Ahmet Yazal’ın gayretleri ile özellikle Türkoloji sahasında önemli işbirliklerine imza attıklarını söyledi. Rektör Köse: “Bu öğretim yılından başlamak üzere MDÜ Türkoloji Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrenciler tam burslu olarak birer yıl süreyle üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren TÖMER’de Türkçe öğrenecek, Türk Dili ve Edebiyatı bölümümüzden alanla ilgili dersler alacaklardır. Bu hamlemizle Moğolistan’da Türkoloji bölümüne olan ilgiyi artırmayı ve öğrencilerimizin Türkçeyi Türkiye’de öğrenmesini amaçladık” dedi.   “YÖK Başkanımız özel önem verdi” İKÇÜ olarak bir süredir Moğolistan ile ilişkilerin akademik boyutta mümkün olan en üst seviyeye çıkarma gayreti içinde olduklarını söyleyen İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, işbirliği yapılması noktasında YÖK Başkanının destek verdiğini söyledi. Rektör Köse: “Moğolistan Devlet Üniversitesi ile iş birliğimiz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız tarafından ayrıca önemsenmektedir. Bu vesileyle bizi bu çalışmalara cesaretlendiren, Moğolistan ile ülkemiz arasında akademik alanda iş birliğinin geliştirilmesine özel önem veren YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç Hocamıza huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu çalıştay ve öncesindeki çalışmalarımızın keza bundan sonraki faaliyetlerimizin, çok eski ve derin tarihî köklere sahip Türk-Moğol kardeşliğini daha da pekiştireceğine, ortak akademik çalışmalara zemin hazırlayarak sadece iki ülkeye değil dünya bilimine de değerli katkılar sağlayacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum.” Dedi. İKÇÜ TÖMER’de Türkçe öğrenecekler Moğolistan Devlet Üniversitesi ile yaptıkları işbirliği ve ortaklık protokolleri kapsamında Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Anabilim Dalına kayıt yaptıran öğrencilerin tam burslu olarak birer yıl süreyle İKÇÜ TÖMER’de Türkçe öğreneceklerini söyleyen Rektör Köse, öğrencilerin aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden alanla ilgili dersler alacaklarının bilgisini verdi. Moğolistan’da Türkoloji bölümüne olan ilgiyi artırmayı ve öğrencilerin Türkçeyi Türkiye’de öğrenmesini amaçladıklarını ifade eden Rektör Köse, Moğolistan’dan gelen konuk öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamakta olan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah EREN’e ve YTB Başkan Yardımcısı Sayit YUSUF’a teşekkür etti. Konuşmalarının ardından başlayan çalıştay, üç gün sürdü. Çalıştayda yedi oturumda Türk-Moğol ilişkileri geçmişten günümüze geniş bir perspektiften ele alındı.  

 • Diyarbakır Anneleri İçin Tek Yürek Oldular

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürkçü Düşünce Topluluğu ve Yeniler Topluluğu, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlatları için nöbet tutan annelere destek amaçlı basın açıklaması düzenledi. Anneler için tek yürek olan İKÇÜ’lü öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla “Yüreğimiz Sizinle” pankartıyla İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi merkezi derslikler önünde buluştu. Açıklamayı topluluklar adına Atatürkçü Düşünce Topluluğu Başkanı Elfide Nur Atalay yaptı. Atalay, “Terör örgütü PKK hem gençlerimize, hem de Türkiye’nin geleceğine saldırmaktadır. Türk gençliği olarak, bu zulümden uzaktayız diye gözlerimizi kaçıramaz, kulaklarımızı tıkayamaz, vicdanımızı susturamayız. Gençliğimiz kaçırılmasın diye, gençliğimiz öldürülmesin diye kahrolsun PKK diyoruz” diyerek üniversite öğrencilerinin vicdanına seslendi. “Diyarbakır annelerinin nöbeti vatan ve insanlık nöbetidir” Diyarbakır annelerinin nöbetinin bir vatan ve insanlık nöbeti olduğunu vurgulayan Elfide Nur Atalay, “Diyarbakır ailelerinin eylemi, bir vatan ve insanlık nöbetidir. Terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen mücadelenin artık zafer aşamasına dayandığının göstergesidir. Mehmetçiğimizin verdiği mücadele, annelerimizin de kararlılığıyla daha çok güç kazanmıştır. Bu kararlılık hem PKK’yı daha da zayıflatmaktadır. Tarihi boyunca bağımsızlık ateşi içinde yanan bir milletin evlatlatları olarak İzmir Katip Çelebi’den annelerimize destek olmayı kendimize bir görev bildik” dedi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı basın açıklaması Mehmetçiğe selam gönderilmesiyle sona erdi.

 • Rektör Köse MİLGEM Töreninde

  Milli gemi projesinin (MİLGEM) 4. gemisi olan TCG Kınalıada (F-514), Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetlerine teslim edildi. İstanbul Tersane Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene Milli Savunma Bakanlığının davetlisi olarak İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de katıldı. Törende ayrıca MİLGEM Pakistan Korvet Projesinin sac kesme işlemi de yapıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünyada bir savaş gemisini milli imkânlarıyla tasarlayan ve inşa eden 10 ülkeden biri olduğunu söyledi. 4. milli gemi Kınalıada Korveti'nin milletimize ve denizcilere hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, sac kesme törenini gerçekleştirdiği Pakistan MİLGEM Korvet gemisinin de dost ve kardeş ülke Pakistan’a hayırlı olmasını diledi.  Projenin ön aşamalarından inşasına ve üretimine emeği geçenlere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı, 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü de kutladı.   Türkiye'nin denizlerdeki gurur projesi olan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi için düzenlenen törene katılan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya, törenden önce Kınalıada Korvetini gezdiler. Törenden sonra Kınalıada Korvetinde açılan hatıra defterini imzalayan Rektör Köse, bir askeri geminin tasarımının milli olarak gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını dile getirdi.

 • TRT Spikeri Oya Eren, İKÇÜ’lü Gençlerle Buluştu

  TRT Haber Spikeri Oya Eren, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Medya ve İletişim Bölümü öğrencileriyle bKaydetir araya geldi.   İKÇÜ Medya Merkezi tarafından davet edilen ve İKÇÜ Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Kayadibi tarafından  “Konuşma Eğitimi” dersleri kapsamında düzenlenen “TV Haberciliği ve Medyada Kariyer” konulu konferansın konuğu, TRT Spikeri Oya Eren’di. On yıllık deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Eren, mesleğe başlangıcına ilişkin bilgiler verdi ve izleyicilere önerilerde bulundu. Eren: “Medyanın hangi mecrasında çalışmak istiyorsanız, o alanın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip olmalısınız. Bulunduğunuz yeri doldurursanız, kimse size engel koyamaz. Farkınızı bilginiz ve çok çalışmakla gösterin” dedi. Çoklu kariyer yapan kişilerin mesleğini daha iyi yaptığını, yaşamdan da daha fazla zevk aldığını ifade eden Oya Eren, meslek seçiminde insanın en iyi bildiği ve yapabildiği işlerden yola çıkılması gerektiğini söyledi. Eren, özellikli bir iş kolu olarak medya alanında çalışmakta bilginin ve kişisel özelliklerin önem taşıdığına dikkat çekti. “Medya, kişilerden öncelikle bilgi, hızlı karar verme yeteneği ister. Güncel olaylara ilgi duymak, sürekli kendini yenilemek, bilgilerini tazelemek, uzun ve zorlu çalışmalara dirençli olmayı gerektirir. Medyada fark yaratmak için öncelikle normal işleyişi kavrayıp, kişilik özelliklerinize göre özgün katkılar sunmalısınız. Buna bulunduğunuz yere değer katmak diyebilirsiniz. Radyo, televizyon, gazete, dergi, halkla ilişkiler temelde aynı duyarlılığı gerektirir. Ancak, her biri kişiden ayrı özellikler ve bilgiler talep eder. Örneğin televizyonda spiker ve sunucu olmak istiyorsanız, çok okumanız, hep okumanız gerekir. Hep önceden yazılmış değil, bazen canlı yayında görüntü üzerine konuşmanız gerektiğinde yeterli bilgi ve birikiminiz yoksa herkesin gördüklerini tekrar edip durursunuz. Bilgi biriminiz varsa, hem izleyeni bilgilendirir hem rahat edersiniz” diyen Oya Eren, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. TRT Spikeri Oya Eren, televizyon yayıncılığını teknik boyutuna ve kamera arkasına dair merak edilen konuları anlattı. Eren, şunları söyledi:  “Medya gibi özellikli bir iş kolunda başarılı olmanın tek altın kuralı yoktur. Bilgi çeşitliliği sizi her alanda rahat ettirir. Bu yüzden usta gazeteci, televizyoncu veya bu işin duayenleri size yol gösterip bilgilerini aktarır. Ancak tecrübe zamanla ve hayatın tümünde kazanılır. Başkasına aktarılmaz, sadece o kişinin yaşadıkları hakkında bilgi verir. Oysa tecrübe özeldir ve aktarılamaz. Bunun için okumak çok değerli bir alışkanlıktır. Mutlaka okuyun ama çok okuyun.” Program kapsamında İKÇÜ Rektör Yardımcısı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Gökçe’yi de ziyaret eden Oya Eren, genç iletişimcilerin her zaman yanında olduğunu, kendisine ihtiyaç duyulduğunda her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökçe de, “TRT ekranlarından milyonlara haber aktaran bir spikerin üniversitemizin davetini kabul edip gelmesi gençlere önemli katlılar sağlayacaktır. Oya hanıma ve programda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi. Program sonunda İKÇÜ Medya Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nazım Ankaralıgil, Oya Eren’e üniversite ve öğrenciler adına teşekkür belgesi ve çiçek verdi.

 • TÜRKÇE PAYDASINDA BULUŞACAKLAR

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKÇÜ TÖMER) ile Zekerya Doğan Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Derneği arasında uluslararası öğrencilere Türkçe’ye hazırlık dersi verilmesine ilişkin bir protokol imzalandı. Taraflar arasında yapılan protokole göre; Türkçe dil öğretimi almak isteyen uluslararası öğrenciler İKÇÜ TÖMER’de eğitim alabilecek. İKÇÜ TÖMER dernek aracılığıyla kayıt yaptıran öğrencilere, seviye belirleme sınavı ile kur seviyesi belirleyerek Türkçe eğitimi verecek. Rektörlük Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, ve Dernek Başkanı Kenan Doğan’ın yanı sıra İKÇÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Turan Gökçe de hazır bulundu. Dünyanın neresinden gelirse gelsin, yüreği Türkçe atanların buluşma adresi bir STK olduklarını belirten Dernek Başkanı Kenan Doğan İKÇÜ ile Türkçe paydasında buluşmaktan duyduğu mutluluğu paylaştı. Rektör Prof.Dr.Köse ise “Bizler, farklılıkları zenginlik ve ahenk olarak gören bir inanca sahibiz." diyerek; uluslararası öğrencilere İKÇÜ çatısında Türkçe öğretmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.  İKÇÜ TÖMER’in üstlendiği misyonun önemine dikkat çeken Prof.Dr. Köse, Türkiye'den ya da Türkiye dışından gelen gönül dostları ile Türk kültürünü paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti aktardı.

 • KSÜ Rektöründen İKÇÜ’ye Ziyaret

  Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya’yı ziyaret etti. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, iki üniversite arasında işbirliği yapılması, var olan işbirliklerinin sürdürülmesi ve güçlendirilmesi amacıyla İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Kaya’ya ziyarette bulundu. İki üniversite arasında eğitim, bilim ve teknoloji alanında yapılabileceklerin görüşüldüğü ziyarette ortak projeler de tartışıldı. Ziyaret sonrası Prof. Dr. Kaya, üniversiteler arasında işbirliklerinin önemli olduğunu ve KSÜ ile bazı ortak çalışma alanlarına yönelik fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasının iki üniversiteyi de güçlü kılacağını; katma değer yaratmaya yönelik tüm projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.  

 • İKÇÜ, TOEFL IBT Sınavlarını Yapacak

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) IBT sınav merkezi sertifikasyon sürecini tamamladı ve test merkezi olarak onaylandı. Akademik düzeyde İngilizce kullanma ve anlama becerisini ölçmeye dönük olarak yapılan; dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerini ölçen TOEFL IBT sınavları önümüzdeki dönemden itibaren İKÇÜ’de de yapılacak.  Yurtdışında eğitim almak, çeşitli burs ve sertifika programlarından yararlanmak ve bazı iş başvuruları için gerekli olan sınav, merkezi puanlama ağında yapılmakta ve dünyada pek çok ülke tarafından kabul edilmektedir. Özellikle Amerika, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerde öğrenim ve çalışma için gerekli olan vize başvurularında da dil şartını belgelemek için de kullanılabilmektedir. İzmir’de TOEFL IBT sınavlarını girmek isteyenlere kolaylık sunmak için yola çıkan İKÇÜ Yabancı Diller Yüksekokulu da bölgeden talep edenlere kolaylık sunmak için sınav merkezi olma başvurusunu yapmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda test merkezi olarak onaylanmıştır. İKÇÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak sınavların tarihleri Ekim ayında www.ikc.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.  

 • Yükseköğrenime Yeni Model Önerilecek

  Yükseköğrenime Yeni Model Önerilecek İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Koordinatörlüğünde yürütülen “21. Yüzyıl Becerileri: Yüksek Öğretimde Öğretime Yaklaşımın Değiştirilmesi” adlı proje Erasmus + tarafından desteklenecek. Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanan Erasmus + programı, her yıl önemli projeleri destekleyerek hayata geçirilmesini sağlamaktadır. Yürütücülüğünü İKÇÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üy. M. Emin Bakay’ın yaptığı, “21. Yüzyıl Becerileri: Yüksek Öğretimde Öğretime Yaklaşımın Değiştirilmesi” adlı proje de bu kapsamda desteklenmeye değer bulundu. Program kapsamında yapılan başvurulardan sadece 15 proje değerlendirmeler sonucunda başarılı oldu. Fundacion Universidad San Jorge (İspanya), Smarthink Srl (İtalya), Ceska Zemedelska Univerzita V Praze (Çekya), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bulgaristan) ve Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) ortaklığında yapılan projenin koordinatörlüğünü İKÇÜ yapıyor.  Hayata geçirilmesiyle yükseköğrenim için pedagojik bir model ortaya koymayı amaçlayan proje, yeni teknolojilerin yaygınlaşmasından sonra öğretim materyallerinin ve metotlarının gözden geçirilmesi gerektiği üzerine kurulmuş. 21. Yüzyıl becerileri olarak belirlenen eleştirel düşünme, işbirliği, iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik, kendini yönlendirme, küresel ve yerel ağlar oluşturma, teknolojiyi öğrenme aracı olarak kullanma yetilerini kazandırmayı amaçlıyor. Ancak bu becerilerin kazanımı ve geliştirilmesi konusunda öğretim materyalleri ve metodoloji eksikliği önemli bir sorun olduğu belirtiliyor. Projeyle AB düzeyinde bir ortaklığın kurulması, bu yolla yükseköğretimde kalitenin artırılması; niteliklerin daha iyi anlaşılmasının sağlanması ve Avrupa işgücü piyasasındaki becerilerin daha iyi kullanımının desteklenmesi hedefleniyor. Proje sonucunda yükseköğretimde görevli öğretim elemanları için pedagojik bir model sunulması, işgücü piyasası ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edilmesi ve bu becerilerin gelişimi sağlayacak çevrimiçi bir öğrenme platformu oluşturulması bekleniyor. 24 ay sürecek projenin sonuçları yükseköğrenim kurulları ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile paylaşılacak.

 • Şehit Miralay Fethi Bey'in Sandukası Törenle Taşındı

  Şehit Miralay Fethi Bey'in Sandukası Törenle Taşındı İzmir'in işgali sırasında Yunan subayının emirlerine karşı çıktığı için öldürülen Kurtuluş Savaşı'nın önemli isimlerinden Şehit Miralay Fethi Bey'in sandukası, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin (İKÇÜ) talebi üzerine 38 yıl sonra Emir Sultan Türbesi’ndeki eski yerine taşındı. Yunan Ordusunun İzmir’in işgali sırasında direnişin simge isimlerinden biri olan Miralay Fethi Bey, 23 Mayıs 1915’te şehit edilmiş ve cenazesi Emir Sultan Haziresine defnedilmiş. 15 Mayıs 1915’te gerçekleşen işgal sırasında, Yunan subayının "Yaşasın Venizelos" diye bağrılması emrine uymayarak direnişin öncü isimlerinden olan Miralay Şehit Fethi Bey'in sandukası, 1981 yılında Agora Ören Yerine aktarılmış, naaşı ise Narlıdere'deki askeri şehitliğe taşınmıştı. İKÇÜ tarafından yapılan çalışmalarda ilk mezar yeri tespit edilen Şehit Fethi Bey’in mezarı düzenlenen törenle eski yerine nakledildi. Emir Sultan Türbesinde gerçekleşen törene İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karadede, İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Ürer, Agora Kazı Başkanı Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, İKÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel ve basın mensupları katıldı. “Onları sen takmadın ki sen sökesin” Törende konuşan ve Şehit Süleyman Fethi Bey hakkında bilgi veren İKÇÜ Türk İslam Arkeolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Ürer, Şehit Fethi Bey’in mezarına ilişkin araştırmaların İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe ve İKÇÜ Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ünal Şenel ile birlikte yaptıkları çalışmalar sonrası başladığını, Emir Sultan Türbesi'nin Haziresinde yapılan incelemelerde Şehit Fethi Bey'in ilk defnedildiği yerin bu kapsamda tespit edildiğini söyledi. Boş halde muhafaza edilmiş olan bu alana en azından mezar taşları ve sandukanın asıl yerine ahde vefa duygusuyla iade edilmesini istediklerini söyleyen Prof. Dr. Ürer; “Süleyman Fethi Bey; Balkan Harbi, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda aktif görev almış bir askerdir. Ciddi rahatsızlıklar geçirdikten sonra 1918 yılında İzmir 4. Kolordu asker alma şubesi komutanlığına getirilmiştir. 15 Mayıs 1915'te gerçekleşen Yunan işgali sırasında tutuklanmış ve Yunanistan'ın Eski Başbakanı Elefterios Venizelos'a ithafen 'Zito Venizelos (Yaşasın Venizelos)' diye bağırması istenmiştir. Fethi Bey'e emre direnmiş ve yerine getirmemiştir. Bunun üzerine Fethi Bey'in omuzlarındaki albaylık apoletleri bir Yunan subayı tarafından sökülmek istenmiş; Fethi Bey, Yunan subayın elini itmiş ve “Onları sen takmadın ki sen sökesin” demiştir. Bunun üzerine Yunan subayının emriyle Fethi Bey defalarca süngülenmiş; yaralı olarak İtalyan Hastanesine kaldırılmıştır. Yazışmalardan anlaşıldığına göre Fethi Bey, 23 Mayıs 1919'da şehit olmuştur." dedi. Şehit Fethi Bey'in vefatının ardından Emir Sultan Türbesi haziresine defnedildiğini, 1981 yılında yapılan başvuru üzerine naaşının Narlıdere'deki askeri şehitliğe, mezar taşları ve sandukasının ise kırık vaziyette Agora Örenyeri'ne nakledildiğini anlatan Ürer, 2010 yılında Smyrna / Agora Kazı Başkanı Doç.Dr. Akın Ersoy tarafından bir araya getirilen sanduka ve mezar taşlarının ören yerinde sergilenmeye başlandığını belirtti. Son yıllarda gerekli düzenlemeler yapılarak ziyarete açılan Emir Sultan Türbesi'nin haziresinde yapılan incelemelerde Şehit Fethi Bey'in ilk defnedildiği yerin tespit edildiğini belirten Ürer, boş halde muhafaza edilmiş olan bu alana en azından mezar taşları ve sandukanın tekrar taşınması fikrinin geliştiğini; İKÇÜ olarak harekete geçtiklerini ve bugün düzenlenen törenle Emir Sultan Türbesi'ne nakledilmesine kadar sürecin gelmiş olmasından memnun olduklarını sözlerine ekledi. Törende konuşan İKÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Karadede,  Şehit Süleyman Fethi Bey’in ilk defin yerinde ziyarete açılmasının toplumsal hafıza ve geçmişe saygı açısından önemli olduğunu söyledi. Naaşın da bir an önce Emir Sultan Türbesi'nde yer alan mezara getirilmesinin gerekliliğini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

 • GTÜ’YE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ

  GTÜ’YE BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİ ZİYARETİ İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turan Gökçe ile Prof. Dr. Adnan Kaya, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette girişimcilik, teknoloji ortaklığı ve bilimsel iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

 • Pastacıların Sertifikası İKÇÜ’den

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası işbirliğinde hayata geçirilen Pastacı Yardımcısı Kursu Sertifika Programını başarıyla bitiren kursiyerler düzenlenen törenle belgelerini aldılar.  Yoğun eğitim döneminin sonunda düzenlenen Pastacı Yardımcısı Sertifika Törenine İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba, İKÇÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Esen, İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Ay, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, akademisyenler, sertifikaya hak kazanan kursiyerler ve aileleri katıldı. Törenin açılışında konuşan Doç. Dr. Murat Esen, kariyer gelişimi ve meslek edindirme adına önemli işler yaptıklarını, bunlardan birini daha sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Etkinliğin düzenlenmesine vesile olan Rektör Saffet Köse’ye Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba’ya, İŞ-KUR’a, Konak İlçe Müdürlüğüne, İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen’e ve İKÇÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.  Törende konuşan İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Esen, düzenlenen kurs programının sürekliliğini vurgulayarak sektörün niteliğini artırmaya gayret gösterdiklerini, çıraklık sisteminde ortaya çıkan değişimlerin yarattığı sorunları bu yolla aşmaya çalıştıklarını ve bu yolla becerisi gelişmiş bireylere istihdam yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Mesleğin dünyanın en güzel mesleklerinden biri olduğunu söyleyen İhsan Esen, kursiyerlere yaptıkları işlere sahip çıkmaları gerektiği tavsiyesinde bulundu. İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Konak Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Ay ise düzenlenen etkinlikle sertifikalı hale gelen pastacıların hizmet sektöründe önemli işlere imza atacaklarına inandığını söyledi. İŞ-KUR’un her zaman kursiyerlerin yanında olduğunu belirten Ay, konuşmasında kursiyerlerin girişimcilik eğitim belgelerini de almalarını tavsiye etti. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Akbaba, bu kursların ikincisini düzenlediklerini ve ilkinde olduğu gibi ikinci kurs programında da kurumlar arası işbirliğinin en güzel örneğini yansıttıklarını söyledi. Fakülte olarak alana önemli katkılar vermeye çalıştıklarını ve nitelik ve nicelik olarak gelişmeye devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Akbaba, üniversitelerin içinde yer aldıkları toplumun eğitimi ve gelişmesinde önemli işlevleri olduğunu, böyle programların devam edeceğini sözlerine ekledi. Programdan sonra konuşan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, sertifikasyonun niteliği artırdığını ve üniversite olarak İzmir’in turizmine katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Kursiyerlere başarılar ve yol açıklığı dileyen Rektör Köse, buna benzer işbirliklerinin devam etmesi ve diğer kurumlar ile meslek örgütleri için de örnek oluşturması temennisini dile getirdi.   Tören, programı başarıyla bitirenlere sertifikalarının takdimi, kep atma ve toplu fotoğraf çekiminin ardından pasta kesimi ile sona erdi. 


Toplam 146