Kimler Başvurabilir?

Adayların ortaöğrenimlerinin son sınıfında olmaları ya da mezun durumunda bulunmaları koşuluyla;

a)  Yabancı  uyruklu  olanların  (hiçbir  devletin  uyruğunda

olmayanlar ve mülteciler dahil),

b)   Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından  çıkma   belgesinde   kayıtlı   reşit   olmayan çocuklarının 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca Tanınan    Hakların   Kullanılmasına   İlişkin   Belge   sahibi olduklarını  belgeleyenlerin  (5901  sayılı  Türk  Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk  Türk  vatandaşıdır.”  hükmü  bulunmakta  olup,  yurt dışından  kabul  kontenjanlarına  başvuracak  adayların  Türk

Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

c)  Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C.    vatandaşlığına    geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

d)   T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç

yabancı  bir  ülkede  tamamlayanların  (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

e) KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de

ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına  sahip  olan  veya  sahip  olacakların  başvuruları

kabul edilecektir.

 

Adaylardan;

a)  T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC

dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

b)   KKTC   uyruklu  olanların  (ortaöğreniminin     tamamını

KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile

2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar  ile  ortaöğretiminin tamamını  KKTC  dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

e)  Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan  okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyrukluların,

f)   Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanlarla, önceki yıllarda katıldıkları ÖSYM veya İKÇÜ tarafından yapılan sınavlarda sahtekarlık yaptıkları saptananların,

g)   Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin başvuruları  kabul edilmeyecektir.

 

 

Menüyü Kapat