Programlar

EK 1: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı  Fakülte ve Bölümler Bazında Uluslararası Öğrenci (Lisans) Kabul Kontenjanları

 

APPENDIX 1: International Student Placement Quotas for Programs in the 2021-2022 Academic Year

Program Adı/Academic Programs

Öğrenim Süresi Yıl/Study Period (Year)

2020-Yabancı Uyruklu Öğrenci  Kontenjanları/ International Student Placement Quotas

Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce)

Faculty of Dentistry (English)

5

12

Diş Hekimliği Fakültesi

Faculty of Dentistry

5

10

Eczacılık Fakültesi

Faculty of  Pharmacy

5

10

İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Economics

4

25

İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Business Administration

4

8

İktisat  ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Public Finance

4

8

İktisat  ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Business Administration

4

8

İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

Faculty of Economics and Administrative Sciences, Political Science and Public Administration (English)

4

8

İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler

Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Relations

4

8

İktisadi  ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Faculty of Economics and Administrative Sciences, International Trade and Business

4

8

İslami İlimler Fakültesi(Islamic Sciences)

Faculty of Islamic Sciences

4

15

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering, Biomedical Engineering (English)

4

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering,Electric and Electronics Engineering (English)

4

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Harita Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering,Geometrics Enginnering (English)

4

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering,Civil Engineering (English)

4

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering, Mechanical Engineering (English)

4

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering,Materials Science and Engineering (English)

4

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering,Mechatronics Engineering (English)

4

9

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)

Faculty of Architecture and Engineering, Petroleum and Naturals Gas Engineering (English)

4

10

Orman Fakültesi,Orman Endüstri Mühendisliği

Faculty of Forestry

4

6

Orman Fakültesi,Orman Mühendisliği

Faculty of Forestry

4

6

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik

Faculty of Health Science,Nutrition and Dietetics

4

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Faculty of Health Science, Physical Theraphy and Rehabilitation

4

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik

Faculty of Health Science, Nursing

4

10

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmetler

Faculty of Health Science, Social Services

4

10

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi

Faculty of Humanities and Social Sciences, Information and Document Management

4

6

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,Coğrafya

Faculty of Humanities and Social Sciences,Geography

4

6

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Felsefe

Faculty of Humanities and Social Sciences, Philosophy

4

7

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Medya ve İletişim

Faculty of Humanities and Social Sciences,Media and Communication

4

10

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Psikoloji

Faculty of Humanities and Social Sciences,Psychology

4

10

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyoloji

Faculty of Humanities and Social Sciences, Sociology

4

6

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih

Faculty of Humanities and Social Sciences, History

4

10

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

Faculty of Humanities and Social Sciences,Turkish Language and Literature

4

10

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Türk İslam Arkeolojisi

Faculty of Humanities and Social Sciences, Turkish and Islamic Archeology

4

8

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız Diş Sağlığı

Vocational School of Health Services, Dental Services, Oral and Dental Health

2

7

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fizyoterapi

Vocational School of Health Services, Medical Services and Techniques  Physiotherapy

2

7

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım

Vocational School of Health Services,Health Care Services,Paramedic

2

7

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı

Vocational School of Health Services, Health Care Services,Elderly Care

2

7

Su Ürünleri Mühendisliği

Faculty of Fisheries

4

10

Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6

20

Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Faculty of Tourism, Gastronomy and Culinary Arts

4

8

Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği (İngilizce)

Faculty of Tourism, Tourism Management (English)

4

8

Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Faculty of Tourism, Tourism Guidance

4

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*2020-2021 Eğitim Öğretim yılında ilk defa öğrenci alması planlanan programlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) sunulmuş olup, YÖK tarafından onaylanması halinde bu programlar için de kontenjan ilan edilecektir.

*Programs which plan to accept students for the first time in the 2020-2021 academic year, are presented to the Council of Higher Education (YÖK). If they are approved by YÖK, terms for these programs will be announced.

** Kontenjanlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuş olup herhangi bir değişiklik olması durumunda kontenjanlara yansıtılacaktır.

** Quotas were presented to Council of Higher Education(YÖK). If the council makes some changes, they will be added in this announcement.

 

 

Menüyü Kapat